Kategori: Blog

Home / Blog
Yazı

Osgb Üretim Sahasındaki Önemi

Sağlıklı ve uzun ömürlü üretimin sağlanması için bir dizi önlemlerin alınması konusunda işverenlerin ve devletlerin birtakım önlem ve tedbirlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çok eski yıllarda bakıldığında iş kazası adı altında çok sayıda kişi hayatlarını kaybetmesi ve sürekli sakatlı bir yaşam ile mağdur kalındığı görülmektedir.   İş Hayatında Nelere Dikkat Edilmelidir? İş hayatında çalışan kişilerin...

Yazı

OSGB Faaliyetlerinin Sunmuş Olduğu Avantajlar

Üretim malzemelerinde yüksek fayda sağlanabilir ve ihtiyaca yönelik olması için bazı işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Sermaye ve iş gücünün yanında üretimin olması için otokontrol sisteminin olması gerekmektedir. Üretim faaliyetlerinin yüksek olması, başka ülkeler ile ilgili farkındalık ve büyüme gibi olumlu gelişimlerin sağlanmasını ortaya koymaktadır. İşsizlik ve genel refah düzeyinde artış olduğu görülmektedir.   Üretim İçin...

Yazı

Ortak Sosyal Güvenlik Biriminin Çalışma Hayatına Sunmuş Olduğu Avantajlar

Büyümenin istikrarlı ve daha geniş ölçekli olması için fabrika sayılarında artış, söz konusu işgücü potansiyelin yeterli seviye kullanılmasından geçmektedir. Üretim için ham madde talebinin temini ve belirli gider kalemlerin hesaplanması sonucunda, faaliyetlere başlanılması önemlidir. Kişilerdeki kazanç beklentileri, büyüme için gerekli olan parametrelerin bir araya getirilmesi gibi birçok unsurların varlığı oldukça önemlidir.   Ortak Sağlık Güvenlik...

Yazı

Güvenliğin Temel Noktaları

Firmaların faaliyetlerini gerçekleştirdikleri iş nedeni ile oluşabilecek sorunların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sorunların en aza indirilmesi temel isg eğitimleri ile gerçekleşmektedir. Bu eğitimler işyeri ve çalışma alanındaki sorunların giderilmesi sağlanmaktadır. Bu amaç ile bütün firmalar çalışanlarına eğitim ve teknik yardımlar ile sorunların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitimler iş kolları ve işin teknikleri ile alakalı...

Yazı

Gebze, Tuzla, İstanbul, OSGB Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Osgb Hakkında Bilinmesi Gerekenler Sağlık yaşamımız için en önemli alandır. Sağlığımız yerinde olmadan hiçbir işi doğru ve düzgün yapamayız. Her şeyden önce mutsuz bir yaşam süreriz. OSGB yani uzun isim haliyle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi bu konuda çalışmalar yapmaktadır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirerek bir yetki merci oluşturmaktadır.   Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi...

Yazı

Sağlık Raporu OSGB nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bir diğer ismiyle OSGB, çalışanları her tür sağlık ve güvenlik koruması altına alan yapılardır. İş başvurusu sırasında çalışanların elinde bulundurması ve işverenlerinde birtakım muayenelerden geçirilmesi gereken bir rapordur. Özellikle tehlikeli sınıfa dahil işyerlerinde çalışabilmesi için bu rapor dahilinde sağlık kontrolleri yapılır. Bilindiği üzere çeşitli çalışma sektörlerinde işe alınacak kişilerden işe giriş...

Yazı

Risk Analizi Nedir?

Bilindiği üzere pek çok kar amacı güden kuruluşlar için üretim araçlarının sağlanması, pazarlanması, dağıtımı ve yönetimi gibi pek çok alan sürdüren işletme hareketleri bulunmaktadır. Bu tür etkinliklerin sürdürüldüğü zaman içerisinde çeşitli riskler oluşabilmektedir. İş öncesinde ortaya çıkma riski taşıyan durumlar ve koşullar için detaylı olarak incelemeler yapılmalıdır. Denetlenen tüm tehdit içerikli olasılıklar göz önünden geçirilerek...

Yazı

İşyeri Tehlike Sınıfları Nelerdir?

Tehlike; işyerlerinde oluşabilen ya da dışarıdan gelebilecek her türlü zarar ya da risk demektir ve bu risk; işyerlerindeki çalışanlara ve işyerlerine zarar verebilir. Bu yüzden 29 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre işyerleri; tehlike seviyesine göre 3’e ayrılmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanır; Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf Az Tehlikeli Sınıf Az tehlikeli...

Yazı

Acil Durum Eylem Planı

Günlük yaşantımızda, iş yerlerimizde, fabrika, şantiye gibi alanlarda ve ya insanların kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde meydana gelen küçük ya da büyük kazalar çok büyük hasarlara belki de insan hayatına mâl olabilir. Bu kazaların önlenebilmesi için her ne kadar tedbir alsak da bazen yeterli olmayabilir. İşte bu gibi durumlarda acil eylem planı devreye girer. Bu durumlar,...

Yazı

Patlayıcıdan Korunma Dokümanı Nedir?

Patlayıcıdan Korunma Dokümanı (PKD) nedir? ne tür bir misyonla yazılmaktadır? nasıl hazırlanmaktadır? Kimler hazırlamaktadır? Hangi firmalara hazırlanmalıdır? şeklinde ki bir çok konuyu ele alan bu yazı geniş bir çerçeveye sahiptir. Kimyasal özelliği taşıyan maddelerin bulundukları sahalarda iş güvenliğinin ve vakaların gözetilmesi gerekliliği gibi konular açıklanmıştır. Patlayıcıdan koruma dökümanı, tehlike barındıran iş mekanlarında tedbir amaçlı önceden...

Call Now Button