Elektriksel Ölçümler

Elektrik ile çalışan cihazların bulunduğu ortamlarda oluşan kaçak akım, aşırı ısınma, gerilimler vb. sebepler yüzünden, can ve mal güvenliği tehlikeye maruz kaldığı görülmekte ve çeşitli sebeplere bağlı olarak aksaklıklar meydana gelmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için gerekli kontroller belirli zaman aralıklarında yapılması gerekmektedir.

 

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında

belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Kapsamı

Elektrik tesisat ölçüm, muayene ve kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır;

 • Elektriksel uygunluk kontrolü
 • İletkenlerin akım taşıma kontrolleri
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Süreklilik testleri
 • Yalıtım direnci (izolasyon)
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • Kaçak akım koruma rölesi fonksiyon testleri
 • Termal kamera ile pano kontrolleri

Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü Raporu İçerikleri

Elektrik tesisatı uygunluk denetimleri, EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi, konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

Tesisat uygunluk belgesinde aşağıdaki içerikler bulunmaktadır;

 • Firma hakkında bilgiler
 • Kontrolü yapan ve onaylayan kişilerle ilgili bilgiler
 • Elektrik tesisatı ölçüm, inceleme ve değerlendirme tablosu
 • Raporun sonuç bölümünde firmanın elektrik tesisatı açısından uygunluk durumu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrik Tesisatı ile ilgili mevzuatlar
 • Varsa kontrollerde görülen eksiklikler ve giderilmesi için yapılması gerekenler
Call Now Button