Güvenliğin Temel Noktaları

Firmaların faaliyetlerini gerçekleştirdikleri iş nedeni ile oluşabilecek sorunların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sorunların en aza indirilmesi temel isg eğitimleri ile gerçekleşmektedir. Bu eğitimler işyeri ve çalışma alanındaki sorunların giderilmesi sağlanmaktadır. Bu amaç ile bütün firmalar çalışanlarına eğitim ve teknik yardımlar ile sorunların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitimler iş kolları ve işin teknikleri ile alakalı bir durumdur.

 

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir?

İş güvenliği, firmaların çalışanlarına iş ortamında daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturmasıdır. Firmalar iş ortamında oluşan olumsuz durumları en alt seviyeye indirgemek zorundadır. Bunun yanı sıra olumsuzluklar sonucunda oluşacak maddi ve manevi oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmektedir. İş güvenliği buna dair temel isg eğitimleri işyeri çalışan ve iş kolu bakımından değişiklik göstermektedir. Bu eğitimler belli bir zaman işin niteliklerine ve çalışanlara göre verilmektedir. Bu eğitimin ardından kişiler bu iş için oluşabilecek sorunları bilip o şekilde çalışma ortamı oluşturmaktadır. Bu kapsamda özellikle İstanbul ilinde büyük gelişmeler ön plana çıkmaktadır.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı

Bu eğitimler hem işyeri hem de çalışan için önem taşımaktadır. Bu amaçla firmalar iş ve çalışan için güvenli bir iş ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. İş ortamını çalışan ve işveren açısından daha güvenli ve kaliteli ortam olarak temel isg eğitimleri önemlidir. Bu eğitimlerin verilmesi birçok bölgede eğitimlerin yapıldığı iller arasında yerini almakta. Eğitimler sadece il bazlı değil bütün ilçeleri kapsayacak şekilde ve Gebze ilçeleri bu konuda ön saftadır. Bu eğitimler işyeri ve çalışan açısından önemlidir. İş bölümünün en fazla olduğu ilçeler arasında gelen Tuzla ilçesi de bu çalışmaların içindedir.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yetkileri

İş sağlığı ve güvenliği konusunda firma ve çalışanların birçok sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kişinin kendi sağlığı ve işyeri güvenliği açısından önemlidir. Bu yetkilerin verilebilmesi için eğitim şarttır. Bu eğitimlerde İstanbul ilinde ve birçok ilçesi olan Gebze bölgeleri lokomotif konumundadır. Eğitimde yetki önemli rol almaktadır. Eğitimin verilmesi işyeri kriterlerine göre özellik göstermektedir. Bu özellikler eğitimin ana hatlarını oluşturmaktadır. Mega şehir olan İstanbul’un Tuzla ilçesinde de çalışmalar sık şekilde yapılmakta.

 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Görevleri

Günümüzde işyeri ve binalarda oluşabilecek tehlikeler ve önlemler aynı orantıda artış göstermektedir. Ülkemizde İstanbul ilimiz ve ilçeleri büyüyen iş ortamında önemli yere sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ilk önce iş güvenliği ile ilgili eğitim vermek zorundadır. Daha sonra işyerinde bir sistem oluşturarak denetimini düzenli ve eksiksiz sağlamaktır. Yıllık çalışma ve eğitim planları hazırlanmalıdır. İşyeri ve işverene iş sağlığı konusunda bilgi sağlanmalıdır. İstanbul’un önemli ilçesi olan OSGB Gebze de iş alanının fazla olduğu bölgedir. Risk değerlendirmesi yapılarak acil durumlar için planlar yapılmalıdır. Oluşabilecek kaza ve sonrası için tedbir alınması.

Bu görevler iş sağlığı ve güvenliği uzmanının başlıca görev ve sorumluluklarıdır. Her işyerinde olmazsa olmaz ve genel sağlık için gerekli olan bir dal olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra Tuzla OSGB ilçesinde büyük çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanın işyeri ortamında düzenli ve sağlık şartlarına uygun çalışabilmesi için her işyerinde iş sağlığı ile ilgili bütün önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button