ISO 45001:2018 Yönetim Sistemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

ISO 45001:2018 İş sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi içeriği ve eğitim sonucu belgelendirme süreçlerinde; zaman , kaynak, taahhüt ve üst yönetim ekibinin desteği gerekecektir.

Eğitim içeriği standartlarının 10 ana bölümü vardır.

İlk 3 bölüm, kapsam, referanslar ve standarda uygulanabilecek terim ve tanımları kapsamaktadır.

Kalan 7 bölüm ise; yeni standartlara uymak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin nasıl olması gerektiği ve ne gibi ihtiyaçları olduğu anlaşılması üzerine odaklanmaktadır.

ISO 45001:2018 Standardı Şu Bölümlerden Oluşmaktadır

Kapsam
2. Atıf Yapılan Standardlar
3. Terimler Ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 Çalışanların ve İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4 İSG Yönetim Sistemi

Liderlik ve işçi Katılımı
5.1 Liderlik ve Taahhüt
5.2 İSG Politikası
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
5.4 Çalışanların Katılımı ve Danışımı

Planlama
6.1.1 Genel
6.1.2 Risk ve Fırsatlara Ait Tehlikelerin Belirlenmesi ve Değerledirilmesi
6.1.3 Yasal Gereklilikler ve Diğer Gereksinimlerin Belirlenmesi
6.1.4 Planlanan aksiyonlar
6.2.1 İSG Hedefleri
6.2.2 İSG Hedeflerine Ulaşmak İçin Planlama

Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

Operasyon
8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.1.1 Genel
8.1.2 Tehlikelerin giderilmesi ve İSG risklerinin azaltılması
8.1.3 Değişim Yönetimi
8.1.4 Tedarik
8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale

Performans Değerlendirme
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.2 İç Tetkik
9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3 Sürekli İyileştirme

UYGULAMA;

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi standardı;

 

• Büyük ölçekli kuruluşlar
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler
• Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar
• Sivil toplum kuruluşları

 

İçin uygulanabilirliği kolay ve hızlı adaptasyon sağlayacak olarak değerlendirilmesi gerekli yönetim standardıdır.

 

Bu standart da PUKİ döngüsü aşamaları ile Organizasyonun Yönetim standardına uygunluğunu yönlendirmek daha etkili ve hızlı olacaktır.

 

Planla: Kuruluşun ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirlemek.
Uygula: Prosesleri uygulamak.
Kontrol et: Prosesleri takip etmek ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre analiz edip sonuçları kayıt altına almak, sistemi düzenli olarak denetlemek.
İyileştir: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem alarak iyileştirme çalışmaları yapmak.

NEDEN GEREKLİ;

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını çevre ve diğer faaliyetler ile uyumunu sağlayarak, kaynakların korunmasını ve sürdürebilirliğini sağlar.

İşletme içerisinde öngörülmemiş, göz ardı edilmiş istenmeyen olayların hesap edilerek engellemesini sağlar.

Sistemli bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesine olanak verir.

Firma imajını kamu tarafından güvenilir hale getirerek, kurumun itibarını olumlu yönde arttırır.

Çalışanların işe olan aidiyet duygularını arttırarak, kuruma güven duymalarını sağlar.
Rekabette avantaj sağlarken kuruluşun saygınlığını da arttırmış olur.

Yönetim sistemi standartlarına uygunluğu açısından entegre bir sistem standardı olması avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

Call Now Button