Ortak Sosyal Güvenlik Biriminin Çalışma Hayatına Sunmuş Olduğu Avantajlar

Büyümenin istikrarlı ve daha geniş ölçekli olması için fabrika sayılarında artış, söz konusu işgücü potansiyelin yeterli seviye kullanılmasından geçmektedir. Üretim için ham madde talebinin temini ve belirli gider kalemlerin hesaplanması sonucunda, faaliyetlere başlanılması önemlidir. Kişilerdeki kazanç beklentileri, büyüme için gerekli olan parametrelerin bir araya getirilmesi gibi birçok unsurların varlığı oldukça önemlidir.

 

Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin Gerekliği Nedir?

Ortak sağlık güvenlik birimleri, üretim esnasında işgücünü ortaya kolay çalışanların güvenli bir iş ortamının sağlanması için olması gerekilen birim olarak geçmektedir. İşverenlerin, bünyelerinde 50 ve üzeri işçi çalıştırması durumunda sağlık ve güvenlik olarak birimlerin oluşturulması gerekmektedir. Üretimde üst sıralarda yer alan tuzla, Tuzla ortak sağlık güvenlik birimi İş güvenliği uzmanlarının yapmış olduğu çalışmalara destek sağlama amacıyla bulundurulmalıdır. Sanayi bölgesinin geniş olduğu Gebze gibi bölgelerde üretim esnasında Gebze ortak sağlık güvenlik birimi, olması gerekmektedir.

İşyerinde sağlık ve güvenli bir iş ortamının olması için ortak sağlık güvenlik birimleri bulundurulması önemlidir. En çok talebin olduğu illerin başında İstanbul, İstanbul ortak sağlık güvenlik birimi daha fazla üretimin ve çalışanların refah düzeyinin daha yüksek üretimlerinin gerçekleşmesi için sanayi bölgelerinde OSGB görevlendirilmesi gerekmektedir.

 

OSGB Sağlamış Olduğu Katkılar Nelerdir?

-İşçilerin sağlık gözetimlerin kontrol altına almak.

-Tuzla da bulunan tersane işlerinde Tuzla OSGB bulundurulması gerekmektedir.

-Çalışma yerlerinin kontrolü ve hasarlar oluşmadan önce müdahale edilmesi.

-İşçilere eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi.

-Üretim esnasında yaşanması muhtemel durumlarda ilk yardım ve acil müdahale eğitim.

-Kayıt ve istatistik bilgilerin tutulması.

-Sanayi alanlarının geniş Gebze gibi bölgelerde, daha verimli üretim için Gebze ortak sağlık güvenlik birimi kurulması.

 

Devlet yönünden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan, iş yerlerinden oluşabilecek tüm hasarların en aza indirme konusundan faydalar sağlamaktadır. Tuzla ilçesinden üretim esnasındaki can kayıpları ile çok anıldı tarih içinde Tuzla ortak sağlık güvenlik birimi, bu konuda olumlu sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Türkiye de sanayinin üst sıralarda yer aldığı bazı iller ve ilçelerden bahsetmek mümkündür. Söz konusu il ve ilçelerin başında İstanbul yakınlığı tarafından tercih edilen üretim alanı Gebze de yıl içinde çok sayıda iş kazaları yaşandığı görülmektedir. Bunların engellenmesi veya en aza indirmek için Gebze ortak sağlık güvenlik birimi, kurulması önemlidir.

İstanbul da sanayi sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe araç ve gereçlerin üretimi ve hizmet alanlarında hizmet veren çok sayıda kafe ve mekanlardan bahsetmek mümkündür. Bu aşamada İstanbul OSGB, talebini ortaya koymaktadır. Yeterli alının önlem ve birimlerin kurulması can ve mal kayıplarını engelleyecektir.

Sosyal sorumluluk olarak herkesin üstüne düşen gözlerin yerine getirmesi önemlidir. Mal veya hizmet üretim ve pazarlama aşamasında sağlıklı ve güvenlikli yerine getirilmesi önemlidir. İstanbul da yer alan çok sayıda alışveriş merkezlerinde İstanbul OSGB  bulundurulması gerekmektedir. Riskin oluşmasından sonra oluşacak can kayıp ve sakatlanmalardan dolayı, ilgili firmalar yüksek maddi ve maneviler kayıplar ile baş başa kaldığı görülmektedir.

OSGB kanunu Türkiye de 13/01/2011 tarihi itibariyle 6102 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe girmiştir. Can ve mal kayıplarının önlenmesi, yüksek üretim faktörlerinin daha kaliteli çalışılması sağlanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button