İşyeri Tehlike Sınıfları Nelerdir?

Tehlike; işyerlerinde oluşabilen ya da dışarıdan gelebilecek her türlü zarar ya da risk demektir ve bu risk; işyerlerindeki çalışanlara ve işyerlerine zarar verebilir. Bu yüzden 29 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre işyerleri; tehlike seviyesine göre 3’e ayrılmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanır;

  1. Az Tehlikeli Sınıf
  2. Tehlikeli Sınıf
  3. Az Tehlikeli Sınıf

Az tehlikeli sınıflarda yer alan iş kollarını belirtmek gerekirse; gıda, büro faaliyetleri, perakendecilik, oteller ve okullar gibi iş kollarıdır.

Tehlikeli sınıfta ise; mobilya sektörü, ayakkabı imalatı, diş hekimliği, et üretimi, kesme,boyama işlemlerinin yapıldığı iş kolları yer alır.

Çok tehlikeli sınıf için belirtilmiş iş kolları şöyle açıklanabilir; hastaneler, petrol istasyonları, inşaat ve maden sektörleridir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki meslek gruplarına ait olanlar için dikkate alınması gereken bir husus vardır. Bu sınıflarda çalışanlar için; işverenlerin işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması gerekmektedir. Ancak az tehlikeli sınıfta yer alıp da 50’den fazla çalışanı bulunan işyerlerinin de aynı şekilde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması gerekmektedir ve bu durum dikkate alınması gereken bir konudur.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Her işyerinin bir SGK sicil numarası bulunur ve bu numara 23 rakamı içerir. Bu işyeri SGK sicil numarasının 2. Rakamından başlayarak sırasıyla 3, 4, 5,6 ve 7. Hanelerinde bulunan rakamlar size NACE kodunu verecektir.  Örnek olarak çalıştığınız işyerinin SGK sicil numarası 221100132345678546332 -56 olarak belirlenmişse; sizin NACE kodunuz 21.10.01 olarak karşınıza çıkacaktır. ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan tabloya bakacak olursanız şöyle bir sonuç elde edersiniz:

21.10.01: Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Üstte belirtilen 21.10.01 olan NACE kodunuza göre bu koda sahip işyeri çok tehlikeli sınıfında yer almaktadır ve bu işyerinin; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını bünyesinde bulundurması gerekmektedir.

NACE KODU NEDİR?

NACE kodu açılımında ‘Nomenclature des Activitiés dans la Communauté Européenne’ şeklinde bulunan baş harflerinden oluşur. Türkçe olarak ise Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelmektedir. NACE kodu için SGK sicil numarasına bağlı olarak üstte belirtilen şekilde altı haneli bir kod verilir. NACE kodu olarak belirtilen bu kod, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır.

Geçmişte birden fazla işyeri için bu sınıflar ya hiç belirtilmemiş ya da eksik ya da hatalı bildirilmiştir. Bu da işyerinin sicil numarasına bağlı olarak NACE kodunun yanlış olmasına yol açmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için gerekli birime bu durumun bildirilmesi şarttır. Bunun için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dilekçe yazılarak NACE kodunun ve bulunulan sınıfın değiştirilmesi talep edilebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İş güvenliği uzmanlığı da iş kollarında olduğu gibi sınıflara ayrılmaktadır. İlk belge alındığı takdirde C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak işyerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise C sınıfında 3 yıl çalışılıp bu durum belgelenir. Eğitim süreci ve sınav ile birlikte B sınıfı belgeye sahip olursunuz. 4 yıl sonra da yine aynı şekilde süreç işledikten sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak devam edilebilir.

İş güvenliği uzmanlarının sınıflarına bakılacak olursa;

Çok Tehlikeli: A sınıfı ve B sınıfı

Tehlikeli: A – B- C sınıfları

Az Tehlikeli: A- B- C sınıfları olarak sınıflara ayrılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button