MEB Onaylı Hijyen Belgesi


NEDEN GEREKLİ

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme halini korumaktır.

HİJYEN BELGESİZ ÇALIŞTIRMA CEZALARI

Hijyen Eğitimi Belgesiz İşçi Çalıştırılırsa; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince;

 • Her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere 440.-Türk Lirasından 1766.-Türk Lirasına kadar (2017 yılı için) idari para cezası verilecektir.

Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden;

 • Birincil üretim yapanlara idarî para cezası 1.544 TL TL,
 • Perakende işyerlerine 3.091 TL, diğer işyerlerine 7.732 TL,
 • Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara idarî para cezası 15.466 TL
 • depo ve satış yerlerine 7.732 TL,
 • Kayıt yaptırmayan üretim yerlerine idarî para cezası 3.091 TL, perakende işyerlerine 1.544 TL,

Yapılan resmî kontroller sırasında;

 • işyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda idarî para cezası olarak üretim yerlerine 7.732 TL, perakende işyerlerine 1.544
 • Resmi kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere fiil suç oluşturmadığı takdirde idarî para cezası 7.732 TL olarak uygulanır.
 • Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretmenin idari para cezası 15.466 TL,
 • Resmî kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması hâlinde işyeri sahiplerine uygulanan idari para cezası 1.544 TL,
 • İzlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmeden veya Bakanlıkça belirlenen bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmadan piyasaya gıda ve yem arz etmenin idari para cezası 3.091 TL ye, fiilin aynı üründe bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde ceza 15.466 TL,
 • Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapmanın idari para cezası 15.466 TL
Call Now Button