Sağlık Raporu OSGB nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bir diğer ismiyle OSGB, çalışanları her tür sağlık ve güvenlik koruması altına alan yapılardır. İş başvurusu sırasında çalışanların elinde bulundurması ve işverenlerinde birtakım muayenelerden geçirilmesi gereken bir rapordur. Özellikle tehlikeli sınıfa dahil işyerlerinde çalışabilmesi için bu rapor dahilinde sağlık kontrolleri yapılır. Bilindiği üzere çeşitli çalışma sektörlerinde işe alınacak kişilerden işe giriş raporları gibi belgeler istenmektedir. Özgeçmişi tamamlayacak olan her bilgi önem arz etmektedir. İş başvurusu yapanlar için doldurulan raporlar, işyeri muayenesi olarak isimlendirilen hekimler tarafından doğrulanmış bir belge niteliği taşımalıdır. Doğrulanmamış veyahut onaylanmamış belgeler, yalnızca özgeçmişin yazıldığı basit bilgiler yığını kategorisinde yer almaktadır.  Dolayısıyla İşyeri hekiminin onayından geçmemiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği de havada kalmaktadır. OSGB raporunun bu özelliği ile ilgili detaylı bilgi birikimine sahip olmayan işveren veya iş arayanlar hataya düşmektedirler. Çünkü OSGB raporunun bahsedildiği şekilde muayene süzgecinden geçmesi ve işverenler tarafından detenimlenmiş olması mühimdir. Bu tür konular çerçevesinde raporun önemi yazı da sıklıkla vurgulanmıştır. Şimdi bu önemli raporun ne olduğunu daha detaylı açıklayalım.

OSGB Sağlık Raporu Ne Demektir?

İnsanlar her gün birtakım iş başvurularında bulunmaktadır. İşverenlere düşen görev ise onlara sunulan belgeleri değerlendirmektir. Bu denetleme sürecinde önem taşıyan belgelerden biri de işveren hekimler tarafından muayene edildiğini kanıtlayacak bir dokümanın olmasıdır. İşe başlayacak her kişinin geçmesi gereken bir muayene düzeneği bulunmaktadır ve muayene denetiminin sonucunda hazırlanan rapor, OSGB raporudur. OSGB raporu doğrultusunda işe alınıp-alınmama durumu belirlenmektedir. Bu yüzden işe alınan ve işverenler açısından ziyadesiyle temel bir dokümanı kapsamaktadır. Çeşitli sektörlerde çalışmak için işe alınacak kişilerin ortamda var olan tüm hasarlara karşı güvenliği sağlanabilmesi adına OSGB raporu oluşturulmaktadır. Böylelikle raporun amacı olan iş sağlığı ve güvenliğinin koruma altına alınması ön plana çıkmış olur.

OSGB Sağlık Raporu Kimler Tarafından Verilir?

OSGB raporu, işin ehli olan hekimler tarafından muayene süzgecinden geçirildikten sonra çalışanlara verilmesi gerekmektedir. İş güvenliğini ön planda tutan işverenlere yapılan başvurularda rapor bu kurallar çerçevesinde verilir. Ancak yalnızca para ve para kazanma amacı güden işverenler raporu ikinci plana atmaktadırlar. Bu ve benzeri durumlar karşısında dikkatli olunmalıdır. Rapor için bütün kontrollerin yapıldığından emin olmanızı tavsiye etmekteyiz. Başvurulan sektörlerde söz edilen iş hekimi ve tetkikleri bulunmuyor ise riskli bir iş sahasında olduğunuzdan şüphe edebilirsiniz. İster fazla risk barındırsın ister daha az risk taşısın her koşulda hekimin olması ve hekim tarafından muayene edilmesi zorunluluktur.

OSGB Raporu Nereden Alınmalıdır?

Yukarıda açıklanan raporun nereden alınabildiği merak konusudur. İşe girmek isteyen bireyler için hazırlanan sağlık raporu, yetki hakkı verilmiş bütün ortak sağlık ve güvenlik birimleri diğer bir ismiyle OSGB tarafından verilmektedir. İş alım sürecinde bu sağlık birimlerinde yer alan hekimler tarafınca muayene yapılmaktadır. Önemli olan nokta hastane gibi herhangi bir sağlık kuruluşu tercih edilmemelidir. Tüm denetimlerden geçiren ve dikkatli bir biçimde  sağlık analizi yapan hekimlerin tercih rotasında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde OSGB hekimi yetkisine sahip olmayan kuruluş ve hekimlerce onaylanan belgeler geçersiz sayılacaktır. Geçerli bir belgenin elinizde olması için sağlık raporunun OSGB’den alınması gerekliliğini vurgulanmaktadır. Tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için düzenli kontroller yapılmaktadır. Bu durumda doğrudan OSGB’den alınan belgelerin avantajlı bir yönünü oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button