Blog

Acil Durum Eylem Planı

Günlük yaşantımızda, iş yerlerimizde, fabrika, şantiye gibi alanlarda ve ya insanların kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde meydana gelen küçük ya da büyük kazalar çok büyük hasarlara belki de insan hayatına mâl olabilir. Bu kazaların önlenebilmesi için her ne kadar tedbir alsak da bazen yeterli olmayabilir. İşte bu gibi durumlarda acil eylem planı devreye girer. Bu durumlar, kuruluş hatası, araç çarpması, sel, su baskını, deprem, heyelan, insan hatası, doğal olaylar, sabotaj (vb), yangın, fırtına, toplu gıda zehirlenmesi, iş kazası, bilgisayar sisteminin çökmesi, anarşik olaylar olarak sıralanabilir. Yapılan işin niteliğine bağlı olarak özel acil durumlar da plana dahil edilir.
Acil durum eylem planının geçerlilik süresi bulunulan ortamın tehlike sınıflandırılmasına göre değişiklilik gösterir. Eğer çok tehlikeli sınıfındaysa 2 (iki) yılda bir; Tehlikeli sınıfındaysa 4 (dört) yılda bir; Az tehlikeli sınıfındaysa 6 (altı) yılda bir planın tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
Acil durum eylem planında; iş yerinin açık adresi, hazırlayanların isimleri, olası acil durumlar, sınırlandırıcı ve önleyici önlemler, müdahale ve tahliye adımları mutlaka yer almalıdır.
 Acil durum eylem planının mutlaka tatbikatının yapılması gerekmektedir. Acil toplanma alanının her kuruluşta olması ve bu toplanma alanının oluşabilecek kalabalığın sığacağı genişlikte olması gerekmektedir.

Bazı acil durumlar için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

Yangın
Elektrik panellerinin devamlı olarak kontrolü sağlanmalıdır. Sigara içilen yerler belirlenmeli ve bu alanlar işaretlenmelidir. Elektronik cihazlar mesai bitiminde prizden çıkarılmalıdır. Eğer kullanılıyorsa kimyasal malzemelerin uygun etiketlenmesi ve depolanması yapılmalıdır. Yangınla mücadele ekibi kurulmalı ve duman dedektörleri takılmalıdır. Tahliye için acil çıkış kapıları bulundurulmalıdır. Yangın söndürme ekipmanları iş yeri içerisinde doğru yerlere konulmalıdır.

Patlama
Yangın ve patlama birbirinden genellikle ayrılmaz olaylardır. Yangın sonrası patlama neredeyse kaçınılmazdır. Kazan dairesine yetkili kişiler harici insan girmemelidir. Eğer iş yerinde kullanılıyorsa gaz tüpleri ve gaz hatları devamlı olarak kontrol edilmelidir. Uygun iş yerleri için gaz dedektörleri takılmalıdır. Havalandırma sistemi bulunmalıdır.

Deprem
Deprem oluşmaması için yapılabilecek bir şey yoktur fakat hasarı en aza indirmek için bazı tedbirler alınmalıdır. Zemin güçlendirilmeli odadaki dolaplar yahut ağır eşyalar sabitlenmelidir. Binanın deprem dayanıklılığı kontrolü belirli sıklıklarla yapılmalıdır. Acil çıkış kapılarının gösterildiği tablo her çalışanın rahatlıkla görebileceği bir alanda durmalıdır. Tatbikat yapılmalıdır.

Sel
İş yerinin kurulumu sürecinde dere yataklarına tesis yapılmamasına dikkat edilmelidir. İş yerinde bulunan yağmur suyu kanallarının devamlı olarak kontrolünün sağlanması ve ağaçlandırma yapılmasına özen gösterilmelidir. Olası bir sel durumunda tüm elektik panelleri kapatılmalıdır. Arama kurtarma ve tahliye ekibi kurulmalı ve gerekli eğitimler verilmelidir.

Gıda Zehirlenmesi
Tüketilecek gıdaların son kullanma tarihleri kontrol edilmelidir. Yemekler hijyenik bir ortamda hazırlanmalıdır. Yemeklerden numune alınmalı ve yemek servisi yapan çalışanlara eğitim verilmelidir.  Servis yapan ve gıdaları hazırlayan çalışanlar eldiven ve bone kullanmalıdır. Tüm çalışanlara hijyen eğitimi verilmelidir.

Sabotaj
Giriş çıkışların kontrolünün yapılması. Bina girişlerine X-Ray cihazlarının konumlandırılması.Bina içinde ve dışındagüvenlik kameralarının konulması ve bakımının yapılması.İş yerinde bir güvenlik ekibi kurulmalı. Kuruma dışarıdan gelenlerin kaydı tutulmalıdır. Olası durumlarda kolluk kuvvetleriyle irtibata geçilmeli ve acil durum sireni çalmalıdır.

Tehlikeli Kimyasal Madde Yayılımı
Vanaların sızıntıya karşı devamlı kontrolü sağlanmalıdır. Kimyasalların depolandığı alanda sızıntıya yol açacak durumlar değerlendirilmeli ve engellenmeli, bu depolarda uygun havalandırmalar bulunmalıdır. Gaz akışının sağlandığı borularda kaçak kontrolü yaplmalıdır. Bu çalışanlara uygun kıyafetler temin edilmelidir.

Ocak 10, 2021 Gebze OSGB, İSG Hizmeti, İstanbul OSGB, OSGB Hizmeti, Tuzla OSGB, Uncategorized
About Plan OSGB

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button