Acil Durum Planı Hazırlama

Büyük hasarların oluşmasında alınmayan önlemler ve tedbirlerin yer aldığı görülmektedir. Okul, ev, işyerlerinde tüm oluşabilecek risklere karşı önlemlerin alınması, hayati önem taşımaktadır.

En büyük örneği, yangın gibi oluşumların meydana gelmesi durumunda hızlı müdahale ve yerinde önlemlerin alınması son derece önemlidir.

Acil durumu gerektiren bölgeler genellikle İstanbul gibi nüfus sayısı fazla olan illerden bahsetmek mümkündür. Sosyal sorumluluk adı altına herkesin ilk önce temel ilk yardım bilgilerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Acil durum planı hazırlama oluşması da son derece önemlidir.

Acil Durum Hazırlama Aşamaları Nelerdir?
 • Acil durumların belirlenmesi aşaması
 • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması
 • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi
 • Acil durumların oluşması durumunda, tahliye yöntemlerinin belirlenmesi
 • Dokümantasyonlar
 • Tatbikatların yapılması
 • Acil durum planlarının belirlenmesi

Yukarıda yer alan, acil durum planı hazırlama süreçleri zorunlu olarak yapılması gerekmektedir. İstanbul da çoğu işyerlerine eğitim ve seminerlerin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada ise iş güvenlik uzmanlarından teknik destek alınması önemlidir.

Acil Durumu Gerektiren Bazı Riskler Nelerdir?
 • Yangın
 • Patlama
 • Tehlikeli kimyasal madde yayılımı
 • Doğal afetler
 • Sabotaj
 • Gıda zehirlenmesi
 • İlk yardımı gerektiren kazalar

 

Acil durum planı hazırlama, AFAD tarafından hazırlanan açıklamalı insani can ve mal kaybının en aza indirme amacıyla uygulanan, sırası ve etkili yaklaşımlarının belirlendiği maddeler olarak yer almaktadır. Söz konusu İstanbul gibi kalabalık bir nüfusta oluşacak doğal afetlerdeki maddi ve manevi kayıpların engellenmesi amaçlanmıştır.

Acil Durum Planının Amacı Nedir?
 • Oluşabilecek tüm felaketlere karşı, tetikte ve hazırda olunması,
 • Felaketlerde, hızlı ve etkileşim müdahalelerin gerçekleşmesi,
 • Acil servis birimlerinin, felaket noktalarına gelene kadar yönetilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlamak,
 • Olay yerine ulaşan acil servis ekiplerine yardımcı olmak ve ekipmanlarla yardımcı olmak,
 • Çevredekilerin olumsuz etiklerden uzak tutulması ve korunmasını sağlamak.

Tuzla gibi Risk teşkil eden bazı bölgelerde yeterli acil durum personellerin bulunması gerekmektedir. İstanbul elektrik akımın yüksek geçtiği illerin başında geçmektedir. Yeterli personelin bulunması oldukça önemlidir.

Tuzla, tersane üretimin geliştiği ilçelerden biri olarak yer almaktadır. Tuzla ilçesi içinde aynı şekilde firmalar ve ilgili kurumlar acil durum planı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kayıpları en aza indirmek için gerekli olan bilgilerin toplanması önemlidir.

Acil Durumların Yönetiminin Süreçleri
 • Önleme süreçleri
 • Hazırlık süreçleri
 • Müdahale süreçleri
 • Yenileme süreçleri

Sanayinin gelişmiş olduğu Gebze OSGB bölgeleri, en çok göç alan bölgelerin içinde yer almaktadır. Acil durum merkezlerinin kurulması, acil bir müdahalede ilgili birimlerin harekete geçip en hızlı şekilde sonlandırılma işlemlerinin yapılması önemlidir. Gebze OSBG de artan trafik ile birlikte alternatif yolların seçimi de oldukça önemlidir.

Acil durumları yönetecek ekiplerin belirlenmesi ve amaçların belirlenmesi gerekmektedir. Gebze bölgesinde oldukça fazla olan sanayi ve fabrika oluşumlarının, yangının dışında kimyasalların sızıntıları gibi sorunlarda ani müdahalede bulunulması önemlidir.

İlk Yardımın Oluşma Biçimleri Nelerdir?
 • Uzuv yaralanmalar
 • Elektrik çarpmaları
 • Yanıklar
 • Kayma ve düşme

Plan OSGBBizden teklif almadan karar vermeyin…

Call Now Button