İş Güvenliği Uzmanı

Bir ülkenin gücünün ve refah düzeyinin belirlenmesinde en önemli verilerden biri de sanayi sektöründeki yatırım seviyeleri olarak görülmektedir. Yatırımın yüksek olması, işsizlik oranın düşmesi ve ülkedeki gelir kazançların yükselmesi çok sayıda avantajlar sağlamaktadır.

Üretim faktörlerinin hızlı, güvenli ve kaliteli üretim verebilmeleri için bazı birimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim yapılırken kayıpların yaşanmaması gerekmektedir. Bu aşamada lazım olan iş güvenliği uzmanı gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sanayi bölgelerin fazla olduğu Tuzla bölgesinde belirli çalışan sayılarını bünyesinde bulunduran firmaların iş güvenliği biriminin oluşturulması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Rehberlik ve danışmak hizmetleri sunmak asli görevlerinin başında yer almaktadır. Söz konusu işyerinde yapılacak değişiklikler ve makine bakım onarım gibi işlemlerin yapılması, kayıt altına alınması gibi durumları kayıt altına alınması ve kontrolünün sağlanmasını yapan kişi olarak yer almaktadır. Gebze gibi kalabalık iş gücünün olduğu kişileri kayıt altına alınmasının sebebi ise oluşabilecek makine tesisatı ile ilgili sorunların önüne geçilmesinin sağlanması ve riskleri ortadan kaldırmak olarak yer almaktadır.

Sanayi bölgesinin geniş bir bölgeye yayıldığı Gebze gibi ilçelerde, işyerlerinin risk değerlendirme raporlarının hazırlanması, gerekli çalışmaları yaparak güvenli ve sağlıklı üretimin sağlanması konusunda yardımcı olmak

İş güvenliği uzmanı, çalışma ortamlarının takibini ve gözetiminin yapması gerekmektedir. Risk teşkil edebilecek bölgelerin kontrolü ve risklerin önlenmesi açısından çalışmalar yapılması

Üretim aşamasında yangın ve sel gibi risklere karşı, yeterli yangı tüpünü ve sel ile ilgili giderlerin yapılması oldukça önemlidir. Tuzla gibi ilçelerde denize yakın olması yağış miktarının fazla olduğu dönemler olması, iş güvenliğinin raporlama ve gerekli önlemlerin belirlenmesi konusunda yardımcı olması

İş Güvenliği Uzmanın Yetkilendirilmesi

Verimli üretimin ve kayıpsız iş gücünün sağlanması için iş güvenliği uzmanı, zorunlu birimlerin başında yer almaktadır. İş gücü sayısını fazla olduğu Tuzla gibi ilçelerde, üretim alanlarının ve çalışanların güvenli ve sağlıklı iş üretebilmeleri için ortamın hazırlanması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanları belirli tarihler arasında, eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi iş gücünün daha olumlu kullanılmasını sağlanacaktır.

İstanbul Da İş Güvenliği Uzmanı Talebi

İstanbul da İş güvenliği uzmanları, iş hastalıklarının ve kazalarının en aza indirmek için belirli departmanlar ile ortak çalışması gerekmektedir. Entegreli çalışma şekli ile çok sayıda riskler ortadan kalkmış olmaktadır. Nüfus yoğunluğunun yaşandığı İstanbul en çok göç alan şehirlerin başında gelmektedir. Belirli sayı çalıştırın kafe, alışveriş merkezi gibi yerlerin iş güvenliği gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Sanayi Bölgelerindeki Etkisi

Geçmişteki yıllara bakıldığında Gebze gibi sanayisi kuvvetli olan bölgelerde, fabrikalarda çıkan yangınlar ve alınmayan tedbirler ile ilgili oluşan can kayıplarının önlenmesi aşamasında ani müdahale ve ilk yardım gibi hizmetlerin sunma konusunda destek sağlanmaktadır.

Bacasız sanayi olarak tanımlanan İstanbul, en çok dikkat edilmesi gerekilen illerin başında yer almaktadır. Nüfus fazla, riskin yüksek, oluşabilecek bir iş kazasında etkilenen kişinin artması kaynaklı iş güvenliği gereksinimi zorunludur.

Plan OSGBBizden teklif almadan karar vermeyin…

Call Now Button