İşyeri Hekimi

Üretim sahasının genişlemesiyle birlikte bazı departmanlara ve işgüçlerine olan talep artmaktadır.

Çalışan kişilerin rahat ve sağlıklı çalışmaları için, firma yetkililerinin yeterli önlem ve tedbirleri alması son derece önemlidir.

Herhangi oluşacak işyerindeki bir hasara ve riske karşı, şirket yetkililerini belirli tazminat ve yaptırımlar zor duruma bırakması kaynaklı, hasarın ve kaybın oluşmadan gerekli kişi ve kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

İş Güvenliğinin Sağlanması ve Önemi

Üretim sahasının geniş olduğu illerin başında yer alan Gebze, çalışan kişilerin yeterli iş güvenliği şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Gebze sanayisi geniş ve iş gücü hacminin yaygın olduğu bir bölge olarak geçmektedir. Yeterli önlemlerin alınmaması durumunda yüksek can kayıplarının ve sakatlıklarını yaşanması ihtimallerini ortaya koymaktadır. Gebze bölgesi bu konuda en çok dikkat edilmesi gerekilen ilçelerin başında yer almaktadır.

İşyeri Hekimim Çalışma Prensibi

İşyeri hekimleri, çalışma sosyal güvenlik bakanlığı tarafından onaya tabi olarak görevli hekimler olarak yer almaktadır. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik derecelerinin arttırılması için kanunlara uygun olarak, iş güvenliği uzmanları ile birlikte çalışmaktadır. İşyeri hekimi, güvenliği kanunlar çerçevesinde uygulaması için bazı görevleri yer almaktadır.

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?
 • İş sağlığı uygunluk formaların doldurulmasını sağlamak
 • İşverenlere yeterli düzeyde rehberlik ve danışmak hizmeti sunmak
 • İşe başlayacak olan kişinin, söz konusu işi yapabilmesi için yeterli sağlık koşullarının tespiti
 • İşçilerin işe giriş ve sağlık muayene işlemlerinin takibini yönetmek
 • İşin yürütülme aşamasında risklerin değerlendirilmesi
 • İşçilerin, iş ile ilgili uyumlarının sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurullu çalışmalarına katılım göstermek
 • Her yıl değerlendirme raporları hazırlamak
 • İş sağlığı açısından, çalışma ve eğitim planlarını hazırlamak
 • İşlerin hijyenik şartlarında olmasını sağlamak
 • İş kazası yaşana kişilerin işyeri hekimi tarafından gözetim altına alınması
 • İşyerlerindeki yemek ve emzirme odası gibi birçok alanların takibi

 

Ülkeler üretim hacimlerinin genişlemesi ve büyüme amacıyla fabrika ve işgücü istihdamın sağlanması konusunda firmalara destek imkanları sunmaktadır. Sanayi bölgesi olarak yer alan Tuzla ve Gebze ilçeleri bu konuda birçok yatırımcının tercih etmektedir.

Göç Alan Bölgeler İle Üretim Seviyesi

Üretimlerin sağlıklı ve güvenilir gerçekleşmesi için işyeri hekimi söz konusu görevlerini yerine getirmesi halinde, birçok risklerin oluşmasını engellemeye yardımcı olmaktadır. İstanbul ilinde üretim faktörlerinin ve iş güvenlik hizmetlerinin takip edilmesi gerekmektedir. Nüfus olarak fazla seviyelere ulaşan İstanbul, mal ve hizmet üretimi konusunda yüksek seviyele ulaştığı gözlenmektedir. İşyeri hekimlerinin bu aşamada çalışma taleplerinin gerekliliği ortaya konmaktadır. En çok göç alan illerin başında yer alan İstanbul, yıl içinde çok sayıda iş ile ilgili kaza ve risklerin yaşandığı görülmektedir.

İşgücü talebinin ve üretim faaliyetlerinin fazla olduğu bir başka ilçemiz ise Tuzla yer almaktadır. Deniz ve tersanenin yüksek olduğu, riskleri beraberinde getirmektedir. Tuzla ilçesini oluşturan kişilerin çoğu işgücü olarak talep edilmektedir. Göç alınması yönünde aktif rol oynamaktadır.

Plan OSGBBizden teklif almadan karar vermeyin…

Call Now Button